Rivalry and Supportiveness of Multilateralism and Regionalism in Trade

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rivalry and Supportiveness of Multilateralism and Regionalism in Trade
Autor práce:
Medveďová, Zuzana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Maza, Adolfo
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This thesis contributes to international trade theory by providing theoretical and empirical background for regional and multilateral trade liberalisation. The first part of the thesis deals with the relationship between regional and multilateral trade liberalisation and the rules of the WTO for establishment of trade agreements. The literature review of relevant theoretical and empirical studies concerning this topic is also included. The second part of the thesis provides a case study on North American Free Trade Agreement as a basis for empirical assessment of the effects of regional agreements on its non-members. To evaluate the changes in structure of trade of NAFTA members and non-members, the thesis relies on partial equilibrium model of Francois and Hall modelled in two scenarios. Finally, both scenarios are evaluated and linked to the multilateral system of the WTO and to the current situation of NAFTA and international trade.
Klíčová slova:
multilateral trade liberalisation; WTO; NAFTA; partial equilibrium model; regional trade agreements

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 5. 2019
Datum podání práce:
28. 10. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69827_medz00.pdf [557,01 kB]
Oponentura:
64487_Maza.pdf [221,11 kB]
Hodnocení vedoucího:
69827_sterbovl.pdf [288,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69827/podrobnosti