Key value drivers throughout business life cycle

Název práce: Key value drivers throughout business life cycle
Autor(ka) práce: Saller, Andriy
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zárybnická Žárová, Marcela
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This research master’s thesis adapts the concept of business life cycle as the basis for valuation ofany company. Main characteristics, valuation approaches and methods for start-up, high-growth,mature and declining companies are discussed in order identify key drivers determining the firmvalue. Case study valuations are conducted for Qover, Netflix, Microsoft, and General Electric toprovide empirical evidence for the impact of key value drivers at each stage of business life cycle.
Klíčová slova: Business life cycle; Key value drivers; Valuation
Název práce: Key value drivers throughout business life cycle
Autor(ka) práce: Saller, Andriy
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zárybnická Žárová, Marcela
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This research master’s thesis adapts the concept of business life cycle as the basis for valuation ofany company. Main characteristics, valuation approaches and methods for start-up, high-growth,mature and declining companies are discussed in order identify key drivers determining the firmvalue. Case study valuations are conducted for Qover, Netflix, Microsoft, and General Electric toprovide empirical evidence for the impact of key value drivers at each stage of business life cycle.
Klíčová slova: Key Value Cycle; Valuation; Business life cycle

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 9. 2018
Datum podání práce: 29. 10. 2019
Datum obhajoby: 10. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71411/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: