Global companies and its impact on GDP and workforce (socio-economic structure) of China

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Global companies and its impact on GDP and workforce (socio-economic structure) of China
Autor práce:
Yun, Han
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pichanič, Mikuláš
Osoba oponující práci:
Staňková, Anna
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
With the deepening of economic globalization, multinational corporations have become an important force in promoting the development of the world economy. Since China entered WTO, the multinational corporations (MNC) increased the foreign direct investment (FDI) in Chinese market because China is famous for its huge market volume and low labor cost. However, the knowledge of Chinese marketis still limited. Fundamentally speaking, the impact of multinational corporations’ investment in China on China is mainly reflected in the economy. At the same time, it is a double-edged sword. The impact on the economy is divided into positive and negative aspects. We should correctly position multinational corporations and their economic impact.
Klíčová slova:
Chinese economic structure; impact; Multinational company

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 5. 2018
Datum podání práce:
26. 11. 2019
Datum obhajoby:
09.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65995_yunh00.pdf [945,74 kB]
Oponentura:
65001_stankova.pdf [207,74 kB]
Hodnocení vedoucího:
65995_pichanic.pdf [208,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65995/podrobnosti