Platební bilance Číny a její souvislosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Platební bilance Číny a její souvislosti
Autor práce:
Špírková, Petra
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Jiránková, Martina
Osoba oponující práci:
Stuchlíková, Zuzana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce představuje vývoj běžného účtu platební bilance Číny v letech 1998–2017, zejména však diskutuje potenciální příčiny, které vedly k poklesu původně výrazného přebytku na čínském běžném účtu platební bilance ve druhé polovině sledovaného období. První část práce je teoretickým východiskem a zabývá se principy sestavování a účty platební bilance, přibližuje vnější ekonomickou rovnováhu a vyrovnávací procesy platební bilance. Druhá kapitola poskytuje informace o specifikách Číny – měnovém kurzu, investičním prostředí, střední třídě a přístupu k úsporám. Třetí část práce je věnována vývoji běžného účtu a dalších součástí čínské platební bilance ve sledovaném období a představuje též vývoj souvisejících ukazatelů. Poslední kapitola se zabývá vlastním hledáním možných příčin, které vedly k poklesu přebytku čínského běžného účtu.
Klíčová slova:
Čína; přebytek běžného účtu; platební bilance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 1. 2018
Datum podání práce:
27. 11. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64597_spip00.pdf [1,90 MB]
Oponentura:
64826_stuchliz.pdf [66,53 kB]
Hodnocení vedoucího:
64597_jirankov.pdf [63,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64597/podrobnosti