Platební bilance Číny a její souvislosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Platební bilance Číny a její souvislosti
Autor práce:
Špírková, Petra
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Jiránková, Martina
Osoba oponující práci:
Stuchlíková, Zuzana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis presents the development of the current account of the balance of payments in China between the years 1998 and 2017. However, it primarily discusses the potential causes that may have led to the decline of the previously significant current account surplus in China in the second half of the observed period. The first chapter of the thesis provides theoretical background, addresses the components and principles of the balance of payments and focuses on external economic balance and balance of payments adjustment mechanisms. The second part of the thesis provides information regarding selected factors specific to China – its exchange rate, investment environment, middle class development and approach to savings. The third chapter is concerned with the development of the Chinese current account and other components of the balance of payments in the observed period. It also presents related indicators. The last part of the thesis addresses potential causes of the decline of the Chinese current account surplus.
Klíčová slova:
China; balance of payments; current account surplus

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 1. 2018
Datum podání práce:
27. 11. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64597_spip00.pdf [1,90 MB]
Oponentura:
64826_stuchliz.pdf [66,53 kB]
Hodnocení vedoucího:
64597_jirankov.pdf [63,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64597/podrobnosti