Event Management Strategy of TBM Evolution Group

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Event Management Strategy of TBM Evolution Group
Překlad názvu:
Event Management Strategie společnosti TBM Evolution Group
Autor práce:
Kobernyk, Kateryna
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Halík, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Rozvoj a specializace eventového průmyslu umožnily profesionálům v oblasti řízení zapojovat se do procesů eventového managementu. Odborníci na tyto procesy nahlížejí s různými přístupy. Tato studie poskytuje přehled procesů eventového plánování a procesního řízení, které byly vytvořeny a jsou v současnosti používány pražskou společností TBM Evolution Group. Rozhovory se třemi odděleními TBM byly naplánovány s cílem získat hlubší znalosti o jejich interních procesech a činnostech. Účast na několika marketingových a prodejních akcích byla navíc nezbytná, neboť bylo nutné projít celým procesem eventové organizace od začátku do konce. Analýza primárně shromážděných údajů upozorňuje na slabé stránky TBM a nabízí jejich adekvátní řešení. Na základě těchto výsledků šetření má vrcholový management společnosti TBM přehled o hlavních interních procesech a jejich slabých místech, a může tak zvážit implementaci navrhovaných opatření.
Klíčová slova:
událost; konference; eventový management; eventové plánování; eventový průmysl

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2018
Datum podání práce:
29. 11. 2019
Datum obhajoby:
09.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67076_kobk02.pdf [932,48 kB]
Oponentura:
61790_sterbovl.pdf [63,60 kB]
Hodnocení vedoucího:
67076_halik.pdf [63,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67076/podrobnosti