Using UX Discovery and Design to build an internal Data Science knowledgebase for data scientists

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Using UX Discovery and Design to build an internal Data Science knowledgebase for data scientists
Autor práce:
Raslan, Ahmad
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pavlíček, Antonín
Osoba oponující práci:
Bruckner, Tomáš
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The primary goal of this work is to apply design thinking approach and User Experience (UX) principles to a real-life use case and create a product that would solve a problem as an end result of following the design thinking process. Design thinking process helps to identify the right problem that needs solving, and then helps to figure out the right solution while UX help in designing the experience of the product assuring that the user interaction with the product works to their best ability to give the user a product that is useful and easy to use. Design thinking has many different models, in this paper different models are evaluated and then the Double Diamond Model is chosen to apply the design thinking process. The real life use case is in the company MSD with the data science team that exists in different locations in the company and the overall problem is that data scientists would need more support specially new hires when it comes to knowledge sharing and knowing the ins and outs of technology and processes. The Double Diamond is followed and UX principles are taken in account while designing the solution and the end result is a data science knowledgebase product called Data Science Portal.
Klíčová slova:
Knowledgebase; User Interface (UI); Design Thinking Process; Double Diamond Model; Data Science Portal; User Experience (UX)

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Information Systems Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 6. 2019
Datum podání práce:
1. 12. 2019
Datum obhajoby:
09.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70037_rasa02.pdf [4,33 MB]
Oponentura:
64698_bruckner.pdf [64,72 kB]
Hodnocení vedoucího:
70037_pavlant.pdf [63,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70037/podrobnosti