Obchodné bariéry medzi EU a USA v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Obchodné bariéry medzi EU a USA v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle
Překlad názvu:
168/5000 Obchodní bariéry mezi EU a USA v zemědělství a potravinářském průmyslu
Autor práce:
Gerendová, Laura
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Antal, Jarolím
Osoba oponující práci:
Bič, Josef
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Spojené státy americké a Evropská unie jsou dva největší zemědělsky výrobní, spotřební a obchodní subjekty na světě. Komoditní složení zemědělské produkce v těchto dvou entitách, struktura zemědělského odvětví, produktivita a konkurenceschopnost výrobců, standardy produkce či historický kontext do velké míry ovlivňují formování zemědělských politik. Rozdíly mezi těmito dvěmi entitami dlouhodobě přispívají k obchodním sporům v zemědělství a představují zásadní rozdíly v jejich přístupech k liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty ve Světové obchodní organizaci. Hlavním cílem této práce je prozkoumat podobnosti a rozdíly ve více aspektech zemědělských odvětví EU a USA a odhalit prameny rozdílného přístupu k zemědělské politice těchto dvou hráčů. Dále si práce klade za cíl prozkoumat jakým obchodním bariérám v současnosti čelí jednotlivé kategorie produktů v zemědělském obchodě mezi EU a USA a zaměřit se na oblasti, kde by mohlo dojít k vzájemné harmonizaci standardů, liberalizaci obchodu, a naopak poukázat na kontroverzní témata, která jsou zdrojem přetrvávajících konfliktů.
Klíčová slova:
Evropská unie; Spojené státy americké; netarifní bariéry; liberalizace; zemědělství; obchodní bariéry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 9. 2018
Datum podání práce:
1. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66804_gerl00.pdf [900,49 kB]
Oponentura:
64879_bic.pdf [65,84 kB]
Hodnocení vedoucího:
66804_xantj900.pdf [63,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66804/podrobnosti