Návrh a vývoj frameworku pro vývoj webových aplikací administrativního typu

Název práce: Návrh a vývoj frameworku pro vývoj webových aplikací administrativního typu
Autor(ka) práce: Feldstein, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Fried, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je vytvořit framework, který by sloužil k vývoji webových aplikací administrativního typu. Co je myšleno webovou aplikací administrativního typu je vysvětleno v úvodupráce. Hlavní myšlenkou frameworku je nalezení rovnováhy mezi usnadněním práce vývojáře a limitováním jeho možností. Další zásadou frameworku je stavět na něčem, co jeznámé, aby se vývojářská komunita ve frameworku snadno zorientovala. K tomutoúčelu poslouží framework Laravel, který je nejpoužívanějším frameworkem mezi webovými vývojáři.
Klíčová slova: Návrh a vývoj; Webdesign; Laravel; Framework; Administrativní aplikace
Název práce: Designing and Implementation of a framework for development of a web base administrative software
Autor(ka) práce: Feldstein, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Fried, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of the thesis is to create a framework for designing a web based administrativesoftware. What is meant by the web based administrative software is explained in the introduction of the thesis. The main idea behind the framework is finding a balance betweensimplifying the work of the software developer and limiting his possibilities. Anotherbase principle is to build upon something that is well known to allow developers community to easily orientate in the framework. To this cause the Laravel framework will beused since it is most commonly used among the web developers.
Klíčová slova: Designing and Implementation; Framework; Administrative software; Webdesign; Laravel

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 7. 2019
Datum podání práce: 2. 12. 2019
Datum obhajoby: 24. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70231/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: