Mediace v obchodních a pracovněprávních sporech

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Mediace v obchodních a pracovněprávních sporech
Autor práce:
Bobáková, Lada
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Hásová, Jiřina
Osoba oponující práci:
Moravec, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This paper addresses the mediation, legal basis of mediation and evaluation of the completeness of the legislation. In the fisrt part, it focuses on the issue of mediatior, mediation exam and process of the mediation. In the second part, it focuses on its use in commerical disputes. The third part focuses on labour disputes and their solution using mediation.
Klíčová slova:
mediation; mediator; mediation agreement; commercial disputes; labour disputes; Med-arb; Arb-med

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 2. 2019
Datum podání práce:
2. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68483_bobl00.pdf [943,86 kB]
Oponentura:
65073_xmort05.pdf [61,60 kB]
Hodnocení vedoucího:
68483_kotouc.pdf [63,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68483/podrobnosti