Ochranná opatření v americké obchodní politice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ochranná opatření v americké obchodní politice
Autor práce:
Petriková, Gabriela
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Sato, Alexej
Osoba oponující práci:
Černá, Iveta
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diploma thesis „Safeguard measures in United States trade policy“ examines why all attempts by the USA to defend its decision to impose safeguards measures were found as inconsistent with its international obligations before the World Trade Organization. In the theoretical part, the work describes the actual national and international legal framework of Safeguard measures, and also standard of review applicated by World Trade Organization during the dispute settlement proceedings. To answer the main research question, this thesis proceeds through induction, when it identifies articles of legal framework that are being systematically violated by the USA. Then, the work examines these articles on three levels with aim to answer the research question. These levels are official investigation reports of the USA, final decisions of WTO in individual cases and legislative framework of Safeguard measures.
Klíčová slova:
Safeguard measures; World Trade Organization ; United States ; Dispute Settlement Understanding

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 2. 2019
Datum podání práce:
4. 12. 2019
Datum obhajoby:
22.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68536_petg00.pdf [748,53 kB]
Oponentura:
64851_cernai.pdf [63,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
68536_sato.pdf [61,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68536/podrobnosti