Ochranná opatření v americké obchodní politice

Název práce: Ochranná opatření v americké obchodní politice
Autor(ka) práce: Petriková, Gabriela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Černá, Iveta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce s názvem „Ochranná opatření v americké obchodní politice“ zkoumá, proč se Spojeným státům americkým doposud nepodařilo obhájit před Světovou obchodní organizací žádné ze svých rozhodnutí o uplatnění ochranných opatření. V teoretické části práce vymezuje současný národní a mezinárodní legislativní rámec pro užití ochranných opatření a také standard posuzování legitimity ochranných opatření, jež uplatňuje WTO. Dále práce postupuje formou indukce, kdy určuje hlavní body dohody, které jsou ze strany USA systematicky porušovány. Práce pak analyzuje interakci na úrovni oficiálních vyšetřovacích zpráv USITC, rozhodnutí WTO v dané věci a národní a mezinárodní legislativy týkající se ochranných opatření s cílem zodpovědět, proč k daným porušením dochází.
Klíčová slova: Světová obchodní organizace; Ochranná opatření; Spojené státy americké ; Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů
Název práce: Safeguard measures in United States trade policy
Autor(ka) práce: Petriková, Gabriela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Černá, Iveta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis „Safeguard measures in United States trade policy“ examines why all attempts by the USA to defend its decision to impose safeguards measures were found as inconsistent with its international obligations before the World Trade Organization. In the theoretical part, the work describes the actual national and international legal framework of Safeguard measures, and also standard of review applicated by World Trade Organization during the dispute settlement proceedings. To answer the main research question, this thesis proceeds through induction, when it identifies articles of legal framework that are being systematically violated by the USA. Then, the work examines these articles on three levels with aim to answer the research question. These levels are official investigation reports of the USA, final decisions of WTO in individual cases and legislative framework of Safeguard measures.
Klíčová slova: Safeguard measures; World Trade Organization ; United States ; Dispute Settlement Understanding

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 2. 2019
Datum podání práce: 4. 12. 2019
Datum obhajoby: 22. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68536/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: