Korupce v EU po východním rozšíření

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Korupce v EU po východním rozšíření
Autor práce:
Bendlová, Barbora
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Antal, Jarolím
Osoba oponující práci:
Sankot, Ondřej
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the issue of corruption in the member states of the European Union after the Eastern enlargement. The aim of the thesis is to evaluate the development of corruption especially from the point of view before and after the Eastern enlargement in 2004. In order to achieve this goal, the thesis uses Transparency International's Corruption Perceptions Index (CPI) and World Bank's Worldwide Governance Indicators (WGI), specifically the Control of Corruption indicator to reach greater objectivity. First three chapters present a theoretical basis containing definitions of corruption, its typology, causes and consequences, instruments of anti-corruption policy, how international and European institutions deals with corruption and possibilities of measuring corruption. The fourth chapter deals with the analysis of the above indicators in the original EU member states and in the new EU member states. The fifth chapter focuses on common problems related to corruption of the new member states. Simultaneously this chapter defines the four states which have stood out in the evaluation of CPI and WGI on a long-term basis (both positively and negatively) and represents the implementation of anti-corruption measures of these states.
Klíčová slova:
Eastern enlargement of the European Union; Corruption Perceptions Index; Worldwide Governance Indicators; Control of Corruption Indicator; Corruption

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 7. 2018
Datum podání práce:
4. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66425_benb04.pdf [1016,54 kB]
Oponentura:
64878_xsano00.pdf [63,03 kB]
Hodnocení vedoucího:
66425_xantj900.pdf [63,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66425/podrobnosti