Podnikateľské prostredie v Indonézii

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podnikateľské prostredie v Indonézii
Autor práce:
Krajčírová, Martina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Jiránková, Martina
Osoba oponující práci:
Proch, Dominik
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cieľom predkladanej práce je zhodnotenie podnikatelského prostredia Indonézie. Zameriava sa na politcké, ekonomické, sociálne a technologické faktory, ktoré ovplyvňujú trh Indonézie. Jednotlivé faktory sú analyzované prostredníctvom analýzy PEST. Výsledky analýzy PEST sú zohľadnené v SWOT analýze skúmaného prostredia. Práca sa zameriava na podmienky vstupu zahraničních investorov na trh Indonézie s jeho výhodami a nevýhodami.
Klíčová slova:
Indonézska republika; zahraničný obchod; investičné prostredie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 5. 2018
Datum podání práce:
4. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65965_kram21.pdf [969,65 kB]
Oponentura:
64827_xprod25.pdf [65,89 kB]
Hodnocení vedoucího:
65965_jirankov.pdf [62,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65965/podrobnosti