Systém sociálního zabezpečení ČR a vybrané severské země

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Systém sociálního zabezpečení ČR a vybrané severské země
Autor práce:
Eremiášová, Pavla
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kačírková, Eliška
Osoba oponující práci:
Fischerová, Iva
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bachelor thesis "Social security system of the Czech Republic and chosen Nordic country" deals with the characteristics of social security systems of two European countries, specifically the Czech Republic and Denmark. the thesis is devided into two chapters.The first chapter explains the key concepts and describes the functioning of the social security system in the Czech Republic.The second chapter deals with the approximation of the Danish social security system, which is then compared with the Czech system.
Klíčová slova:
social security; pension insurance; health insurance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 2. 2019
Datum podání práce:
5. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68782_erep00.pdf [699,20 kB]
Oponentura:
65064_chvatalo.pdf [63,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
68782_xkace03.pdf [63,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68782/podrobnosti