Analýza realitního trhu v Praze se zaměřením na bytový trh

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza realitního trhu v Praze se zaměřením na bytový trh
Autor práce:
Pokorný, Šimon
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Syrůček, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The goal of the thesis is to do an analyses of real estate market in Prague with focus on the apartment market. Firstly, I will name the theoretical inputs that are necessary in order to make a comprehensive analyses of a real estate market. Analyses is separated into four parts. Firstly, I will analyse real estate market in Prague on long-term bases in connection with the economic cycle. Secondly, I will focus on years 2016 and 2017 which were the most critical ones in terms of Prague real estate market. I will look at the factors that caused so called “buying fever”. Finally, I will analyse Prague real estate market in presence and upon my qualitative and quantitative predictions I will make an estimation on how the market will perform in near future.
Klíčová slova:
real estate market in Prague; apartment crisis; residential market

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 2. 2019
Datum podání práce:
5. 12. 2019
Datum obhajoby:
08.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68679_xpoks00.pdf [2,14 MB]
Oponentura:
65035_Syrůček.pdf [59,77 kB]
Hodnocení vedoucího:
68679_kheler.pdf [60,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68679/podrobnosti