Venkovský cestovní ruch v turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko

Název práce: Venkovský cestovní ruch v turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko
Autor(ka) práce: Klíma, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kalábová, Markéta
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této diplomové práce je problematika venkovského cestovního ruchu v turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko. Hlavním cílem práce je analyzovat jednotlivé vybrané formy venkovského cestovního ruchu ve sledované turistické oblasti s využitím metod pozorovaní a SWOT analýzy. Mezi vybrané formy venkovského cestovního ruchu patří ekoturistika, cykloturistika, agroturistika, hipoturistika a lovecký cestovní ruch. Na základě provedené komplexní SWOT analýzy z práce vyplývají doporučení, která by mohla přispět k dalšímu rozvoji venkovského cestovního ruchu ve sledované oblasti.
Klíčová slova: Ekoturistika; Cykloturistika; Agroturistika; Hipoturistika; Lovecký cestovní ruch; Venkovský cestovní ruch
Název práce: Rural tourism in the region of Orlické hory a Podorlicko
Autor(ka) práce: Klíma, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kalábová, Markéta
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to characterize rural tourism in the region of Orlické hory a Podorlicko by analyzing the specific forms of rural tourism such as ecotourism, cycling, agrotourism, hipotourism and hunting tourism. For the analysis are used the scientific methods of observation and SWOT analysis. Based on the final SWOT analysis there are provided recommendations that could help in the further growth of the region and its rural tourism.
Klíčová slova: Rural tourism; Ecotourism; Cycling; Agrotourism; Hipotourism; Hunting tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 1. 2019
Datum podání práce: 6. 12. 2019
Datum obhajoby: 21. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68366/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: