Ekonomiky Irska a Velké Británie v období globální finanční krize

Název práce: Ekonomiky Irska a Velké Británie v období globální finanční krize
Autor(ka) práce: Homolka, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žamberský, Pavel
Oponenti práce: Šaroch, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá ekonomikami Irska a Velké Británie v období globální finanční krize. Hlavním cílem práce je odpovědět na následující výzkumné otázky: Jaký dopad měla globální finanční krize na ekonomiky Irska a Velké Británie? Jaká nápravná opatření k záchraně bankovního sektoru byla v těchto dvou zemích uskutečněna? Jaká byla podoba monetární a fiskální politiky v těchto zemích ve sledovaném období? V rámci práce je představena teorie finančních krizí, ekonomický vývoj Irska a Velké Británie mezi lety 2000 a 2017. Hlavní část práce je zaměřená na hospodářská opatření především v rámci fiskální politiky a na zásahy států ve snaze podpořit bankovní sektor. Závěr práce je zaměřen na komparaci hospodářských politik Irska a Velké Británie v období globální finanční krize. V práci jsou využity metody analýzy a především komparace. Irsko i Velká Británie byly ve vysoké míře zasaženy globální finanční krizí a byly nuceny v rámci potlačování efektů krize k výrazným hospodářským opatřením. Především rozsah hospodářských opatření z pohledu Irska je vzhledem k jeho HDP velmi výrazný.
Klíčová slova: Velká Británie; globální finanční krize; fiskální politika; bankovní sektor; Irsko
Název práce: The Economies of Ireland and the United Kingdom During the Global Financial Crisis
Autor(ka) práce: Homolka, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Žamberský, Pavel
Oponenti práce: Šaroch, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis concentrates on the economies of Ireland and the United Kingdom during the global financial crisis. The main aim is to answer the following questions: What effect did the global financial crisis have on the economies of Ireland and the UK? What steps did the countries take to save their banking sector? What was the form of monetary and fiscal politics during the period? The thesis consists of the theory of financial crises, the economic development of Ireland and the UK between 2000 and 2017. The main part of the thesis concentrates on the economic measures that were taken within the scope of fiscal policy and measures taken to save the banking sectors. The final part of the thesis compares economic policy in Ireland and the UK during the global financial crisis. The methods of analysis and comparison are used in this thesis. Both Ireland and the UK were severely struck by the global financial crisis and were forced to respond correspondingly. Primarily the scope of Ireland's economic measures in relation to the country's GDP was large.
Klíčová slova: United Kingdom; Ireland; global financial crisis; banking sector; fiscal policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2018
Datum podání práce: 5. 12. 2019
Datum obhajoby: 14. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66791/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: