„Women empowerment“ v kontexte ekonomického rozvoja: Prípadové štúdie Namíbie a Demokratickej republiky Kongo

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
„Women empowerment“ v kontexte ekonomického rozvoja: Prípadové štúdie Namíbie a Demokratickej republiky Kongo
Překlad názvu:
„Women empowerment“ v kontextu ekonomického rozvoje: Případové studie Namibie a Demokratické republiky Kongo
Autor práce:
Švecová, Marianna
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Sejkora, Jiří
Osoba oponující práci:
Vošta, Milan
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje problematice women empowerment v ekonomickém rozvoji a analýze institucí ovlivňujících postavení žen ve společnosti, vybraných na základě ukazovatelů pátého z Cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů definovaného jako „Rodová rovnost“. První část je zaměřená na definice, problematiku měření a vztahů mezi procesy women empowerment a ekonomického rozvoje, druhá část obsahuje analýzu a komparaci institucí v rámci případové studie Demokratické republiky Kongo jako nejméně a Namibie jako nejvíc pokročilé z vybraných zemí v problematice stíraní rodových nerovností. Zatímco v Demokratické republice Kongo ve velké míře ovlivňuje možnosti women empowerment přetrvávající konflikt, tradiční zvyky a slabá vymahatelnost práva v státě, v Namibii se povedlo vytvořit funkční formální instituce pro posilování postavění žen, které dále ovlivňují i neformální instituce. Vztahy mezi women empowerment a ekonomickým rozvojem jsou bilaterální, a proto pro další pokrok v těchto procesech nejen v Demokratické republice Kongo je nutné se zaměřit na zlepšování podmínek v obou z nich a jak se ukázalo na příkladu Namibie, zároveň vytvářet funkční právní rámec a zvyšovat zastoupení žen ve veřejné sféře, co dále podpoří odstraňování rodové diskriminace.
Klíčová slova:
women empowerment; ekonomický rozvoj; instituce; Namibie; Demokratická republika Kongo

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 8. 2018
Datum podání práce:
5. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66453_svem08.pdf [896,48 kB]
Oponentura:
64829_vosta.pdf [62,55 kB]
Hodnocení vedoucího:
66453_xsejj05.pdf [65,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66453/podrobnosti