Trendy v poskytování ODA v Kambodži

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Trendy v poskytování ODA v Kambodži
Autor práce:
Karmelitová, Michaela
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Sejkora, Jiří
Osoba oponující práci:
Vošta, Milan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the thesis is to evaluate the current trends in the provision of ODA in Cambodia in the context of general trends. The first part of the thesis includes the theory - the definition of developing countries, development cooperation and described its development in time. Current world trends in development assistance are included as well. The second part deals with Cambodia itself, outlines the historical background and socioeconomic situation of the country. The author evaluates trends by the method of analysis of ODA flows.
Klíčová slova:
ODA; Cambodia; aid

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 8. 2018
Datum podání práce:
5. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66441_xkarm61.pdf [994,43 kB]
Oponentura:
64828_vosta.pdf [62,93 kB]
Hodnocení vedoucího:
66441_xsejj05.pdf [63,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66441/podrobnosti