Trendy v poskytování ODA v Kambodži

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Trendy v poskytování ODA v Kambodži
Autor práce:
Karmelitová, Michaela
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Sejkora, Jiří
Osoba oponující práci:
Vošta, Milan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zhodnocení současných trendů v poskytování ODA v Kambodži, a to v kontextu obecných trendů. První část práce zahrnuje základní východiska, kde jsou vymezeny rozvojové země, definována rozvojová spolupráce a popsán její vývoj v čase. Také jsou zde zhodnoceny trendy v rozvojové spolupráci ve světě. Druhá část práce pojednává o samotné Kambodži, nastiňuje historické pozadí a socioekonomickou situaci země. Vyhodnocení trendů autorka provádí metodou analýzy toků ODA.
Klíčová slova:
ODA; Kambodža; rozvojová spolupráce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 8. 2018
Datum podání práce:
5. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66441_xkarm61.pdf [994,43 kB]
Oponentura:
64828_vosta.pdf [62,93 kB]
Hodnocení vedoucího:
66441_xsejj05.pdf [63,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66441/podrobnosti