Internetová propagace společnosti NH Car, s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Internetová propagace společnosti NH Car, s.r.o.
Autor práce:
Švec, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Volfová, Jitka
Osoba oponující práci:
Průša, Přemysl
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis describes internet marketing of one Prague based car dealer - NH Car s.r.o. It also offers short introduction of main internet channels and tools, which are being used to maintain internet promotion. The practical usage of these channels and tools is demonstrated with the help of success analysis. This analysis utillizes the results of questionnaire and the author's observation.Afterwards the flaws are identified and potential solutions presented.
Klíčová slova:
Marketing; Facebook; Social netwoks; Car dealer; YouTube; Internet promotion; NH Car s.r.o.; Web site

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 9. 2017
Datum podání práce:
5. 12. 2019
Datum obhajoby:
06.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62844_xsvej41.pdf [1,66 MB]
Oponentura:
64775_prusa.pdf [65,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
62844_odehnalj.pdf [67,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62844/podrobnosti