Návrh a zpracování brandové vánoční marketingové kampaně značky Xiaomi na českém trhu

Název práce: Návrh a zpracování brandové vánoční marketingové kampaně značky Xiaomi na českém trhu
Autor(ka) práce: Řepík, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Truhlář, Filip
Oponenti práce: Mikyska, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá detailním popisem vytvoření efektivní marketingové kampaně, která bude poprvé nasazena v období vánočních svátků v roce 2019 nebo 2020 a která by měla především posílit dobré jméno zahraniční značky u potenciálních českých zákazníků, co nejlépe ukázat konkurenční výhody této značky, mezi které patří zejména široký sortiment produktů v oblasti elektroniky a jejich cenová dostupnostK naplnění těchto cílů bude využita zejména metoda strategické analýzy silných a slabých stránek značky samotné, cílové skupiny, prostředí na trhu a konkurence.Na základě získaných poznatků pak bude vytvořen návrh kampaně a popsány její výhody. Dále se bude práce odvíjet také od dostupných prostředků poskytnutých firmou. Na závěr proběhne analýza dat poskytnutých zvolenou společnosti. Jde o reálný praktický projekt.
Klíčová slova: marketing; kampaň; elektronika; značka; reklama
Název práce: Design and creation of a brand Christmas marketing campaign of the Xiaomi brand for the Czech market
Autor(ka) práce: Řepík, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Truhlář, Filip
Oponenti práce: Mikyska, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on a detailed description of creating an effective marketing campaign, which should be run during the Christmas season of either 2019 or 2020. The campaign should most of all strengthen the image and reputation of the brand among potential Czech customers. It should also show the universal selling propositions of the brand which include a wide variety of products in the electronics department and their affordability.To achieve these goals, strategic analysis of strengths, weaknesses, target group, market environment and competition will be employed.Based on the acquired data, a concept of the campaign will be drafted and presented with its advantages. Furthermore, the thesis will also depend on the available resources provided by the chosen company. Finally, the data provided by the selected company will be analysed. This is a real and practical project.
Klíčová slova: electronics; campaign; brand; advertisement; marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2019
Datum podání práce: 6. 12. 2019
Datum obhajoby: 28. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70997/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: