Návrh a zpracování brandové vánoční marketingové kampaně značky Xiaomi na českém trhu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Návrh a zpracování brandové vánoční marketingové kampaně značky Xiaomi na českém trhu
Autor práce:
Řepík, Ondřej
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Truhlář, Filip
Osoba oponující práci:
Mikyska, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on a detailed description of creating an effective marketing campaign, which should be run during the Christmas season of either 2019 or 2020. The campaign should most of all strengthen the image and reputation of the brand among potential Czech customers. It should also show the universal selling propositions of the brand which include a wide variety of products in the electronics department and their affordability.To achieve these goals, strategic analysis of strengths, weaknesses, target group, market environment and competition will be employed.Based on the acquired data, a concept of the campaign will be drafted and presented with its advantages. Furthermore, the thesis will also depend on the available resources provided by the chosen company. Finally, the data provided by the selected company will be analysed. This is a real and practical project.
Klíčová slova:
electronics; campaign; brand; advertisement; marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Multimedia
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 9. 2019
Datum podání práce:
6. 12. 2019
Datum obhajoby:
28.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70997_repo00.pdf [954,73 kB]
Oponentura:
64859_Mikyska.pdf [72,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
70997_xtruf02.pdf [63,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70997/podrobnosti