Vyhodnocení efektivity nového POP řešení v lékárně: případová studie pro L´Oréal

Název práce: Evaluation of Effectiveness of New POP Solution in Pharmacy: Case Study of L'Oréal
Autor(ka) práce: Kmoníčková, Nikola
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Pouchin, Esther
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis aims to study the effectiveness of new point-of-purchase communication solution of L´Oréal in a pharmacy. The effectiveness is evaluated by comparing brand awareness, brand preference and ratio of purchased L´Oréal products in two selected pharmacies: one with new and one with current point-of-purchase solution. Four hypothesis, with two sub-hypotheses each, are then tested in a field experiment on a sample of 302 respondents, with 151 subjects in each selected pharmacy. The research findings prove, with statistical significance, that in case of new point-of-purchase communication solution in a pharmacy, all of the tested constructs are higher than in case of current solution. Finally, recommendations for L’Oréal with respect to point-of-purchase communication are provided, together with suggestions for further research on this topic
Klíčová slova: pharmacy; POP effectiveness ; POP solution; point-of-purchase communication
Název práce: Vyhodnocení efektivity nového POP řešení v lékárně: případová studie pro L´Oréal
Autor(ka) práce: Kmoníčková, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Pouchin, Esther
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá studiem efektivity nového řešení komunikace v místě prodeje firmy L´Oréal v lékárně. Efektivita je vyhodnocena na základě porovnání povědomí o značce, preference značky a podílu nakoupených produktů L´Oréal oproti konkurenčním produktům ve dvou vybraných lékárnách: jedné s novým komunikačním řešením a druhé se současným komunikačním řešením. Čtyři hypotézy, každá s dvěmi podhypotézami, jsou poté testovány v experimentu na vzorku 302 respondentů, přičemž v každé ze dvou lékáren je zpovídáno 151 respondentů. Výsledek studie prokazuje, se statistickou významností, že vskutku v lékárně s novým komunikačním řešením jsou všechny testované koncepty vyšší, než v případě současného řešení. Na základě výsledků jsou navrhnuta doporučení pro firmu L´Oréal s ohledem na komunikaci v místě prodeje, společně s návrhy na doplňující výzkum v této oblasti.
Klíčová slova: komunikační řešení v místě prodeje; efektivita komunikačního řešení v místě prodeje; lékárna; komunikace v místě prodeje

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 12. 2018
Datum podání práce: 8. 12. 2019
Datum obhajoby: 27. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68046/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: