Analýza obchodních aktivit firmy Sprint spol. s r.o. se zaměřením na přepravní služby

Název práce: Analýza obchodních aktivit firmy Sprint spol. s r.o. se zaměřením na přepravní služby
Autor(ka) práce: Dvořáková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Weisshatel, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá obchodní činností firmy Sprint spol. s r.o. Seznamuje s průběhem zadávání objednávek dodavatelům, se způsobem skladování a rozebírá realizaci objednávek odběratelů. Dále analyzuje přepravní operace související s dovozem a distribucí zboží. Vedle rozboru konkrétních nabídek zasílatelských firem je popsán i právní podstata přepraveně-právních vztahů. Poslední kapitola se zabývá celní problematikou po vstupu ČR do EU.
Klíčová slova: zasílatel; přepravce; outsourcing; dopravce; dopravní parita; celní řízení

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 9. 2006
Datum podání práce: 4. 9. 2006
Datum obhajoby: 19. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3779/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: