Public relations v divadlech. Analýza a návrh PR strategie Jihočeského divadla

Název práce: Public relations v divadlech. Analýza a návrh PR strategie Jihočeského divadla
Autor(ka) práce: Hrabánková, Julie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubaš, Mario
Oponenti práce: Šubrt, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce definuje podstatu a význam Public relations v divadlech a představuje nástroje, které tyto organizace mohou pro komunikaci s veřejnostmi využít. Nástroje jsou v teoretické části nejprve popsány a následně zkoumány na příkladu Jihočeského divadla. PR aktivity Jihočeského divadla jsou analyzovány pomocí rozhovoru se zástupci divadla, analýzy mediálních výstupů i analýzy komunikace na sociálních sítích. Cílem práce bylo jednak představení aktuálních PR aktivit divadla, jednak také navržení případných zlepšení. Výsledky ukazují, že divadlo ucelenou PR strategii nemá, a především mu chybí jasné nastavení cílů, které jsou pro vytvoření strategie klíčové. Ačkoliv již některé PR aktivity v současné době realizuje, odhalila analýza konkrétní možnosti pro zlepšení, a především zefektivnění PR, vzhledem k omezeným kapacitám divadla.
Klíčová slova: Public relations; mediální analýza; PR strategie; komunikace; divadlo
Název práce: Public relations in theatres. Analysis and design of PR strategy of South Bohemian Theatre
Autor(ka) práce: Hrabánková, Julie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kubaš, Mario
Oponenti práce: Šubrt, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis defines the role and importance of Public Relations in theatres and presents the tools that these organizations can use for communication with the public. These tools are described in the theoretical part and then examined using the example of the South Bohemian Theatre. The PR activities of the South Bohemian Theatre are analysed through several means: an interview with the theatre’s representatives, a media analysis and an analysis of their communication on social networks. The aim of the work was to evaluate the current PR activities of the theatre and consequently to suggest possible improvements. The results show that the theatre does not have a comprehensive PR strategy and, above all, it lacks a clear set of objectives that are crucial for formulating such strategy. Although some PR activities are already being carried out, the analysis has revealed several areas of improvement and suggested actions to undertake with particular regard to the limited capacities that theatre can allocate.
Klíčová slova: communication; Public Relations; theatre; media analysis; PR strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 1. 2019
Datum podání práce: 9. 12. 2019
Datum obhajoby: 23. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69823/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: