Teorie optimální měnové oblasti a možnosti její aplikace na Dánsko v letech 2008-2018

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Teorie optimální měnové oblasti a možnosti její aplikace na Dánsko v letech 2008-2018
Autor práce:
Sigmund, Pavel
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Štěpánek, Pavel
Osoba oponující práci:
Bednář, Milan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis is focused on comparison of Denmark to current members of the Euro zone on the base of relevant economic data from period 2008–2018 (crisis and post crisis era) using selected standards of Optimum currency area theory (OCA), according to the definition of R. Mundell. The criteria chosen were: openness of economy, production diversification and production factors mobility. Subsequently, the analysis was enriched through other benchmarks (coherence of economic cycle with the Euro zone and level of objective convergency). After that the convergence process was evaluated as well as Denmark readiness to accept EUR). The empirical part contains general and specific methods. Database utilizes information from Eurostat, Danmarks statistik, Danmarks nationalbank and OECD. Denmark economy fulfills all OCA criteria as well as nominal Maastricht convergence. Despite the presumption - Denmark economic cycle is not in accordance with the economic cycle of Euro zone.
Klíčová slova:
Optimum currency area; economic & monetary integration; EMU; euro

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 4. 2019
Datum podání práce:
9. 12. 2019
Datum obhajoby:
10.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69536_sigp00.pdf [2,06 MB]
Oponentura:
64924_xbedm15.pdf [293,77 kB]
Hodnocení vedoucího:
69536_step01.pdf [1,31 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69536/podrobnosti