Aplikace Balanced Scorecard

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aplikace Balanced Scorecard
Autor práce:
Nováček, Lukáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Neumaierová, Inka
Osoba oponující práci:
Smrčka, Luboš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This master thesis deals with the concept of Balanced Scorecard and the aim goal is to design a strategic management system of Prefa Praha. The theoretical-methodological part contains basic concepts, methods and individual analyzes and concepts of the BSC system. The practical part is about an application of Balanced Scorecard in practise. The current strategy is evaluated and a strategic analysis is used to achieve the set goals. Strategic analysis includes PESTE analysis, Porter's five forces model and financial benchmarking, which are the basis for the SWOT analysis and evaluation of the company's position on its market. The results of individual analyzes are the basis for defining the company's vision and strategic goals. The specific strategy of the company is expressed in four perspectives of BSC, while the causal relationships between the selected objectives are illustrated by the strategic map. At the end of this thesis there is also summary of results and recommendations for the analyzed company are proposed.
Klíčová slova:
Balanced Scorecard; strategic map; strategy; strategic analysis; performance measurement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 4. 2019
Datum podání práce:
10. 12. 2019
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.