The analysis of macroeconomic development of the United Kingdom from 2000 to 2018

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The analysis of macroeconomic development of the United Kingdom from 2000 to 2018
Překlad názvu:
Analýza makroekonomického vývoje Velké Británie v letech 2000 až 2018 a ekonomických důsledků Brexitu.
Autor práce:
Zeman, Mikuláš
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Czesaný, Slavoj
Osoba oponující práci:
Klement, Josef
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje přednosti, slabiny, příležitosti a hrozby Britské ekonomiky v období 2000 až 2018. Metodou výzkumu je porovnání s průměrem OECD a Eurozóny. Výsledky analýzy jsou uvedeny ve SWOT matici. Diplomová práce také hodnotí ekonomické dopady referenda o Brexitu. Analýza ukázala, že referendum nemělo zásadní dopad na makroekonomické ukazatele Velké Británie. Diplomová práce rovněž predikuje budoucí dopady Brexitu. Velká Británie zůstane silnou mezinárodní ekonomií navzdory jejímu odchodu z EU.
Klíčová slova:
Brexit; Konkurenceschopnost; Ekonomický růst

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 11. 2018
Datum podání práce:
10. 12. 2019
Datum obhajoby:
10.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67727_xzemm41.pdf [3,51 MB]
Oponentura:
65012_xklej00.pdf [300,39 kB]
Hodnocení vedoucího:
67727_czes01.pdf [301,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67727/podrobnosti