The analysis of macroeconomic development of the United Kingdom from 2000 to 2018

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The analysis of macroeconomic development of the United Kingdom from 2000 to 2018
Autor práce:
Zeman, Mikuláš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Czesaný, Slavoj
Osoba oponující práci:
Klement, Josef
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The master’s thesis analyzes strengths, weaknesses, opportunities and threats of the UK’s economy from 2000 to 2018. The method of research is the comparison with the average of OECD and Eurozone members. Results of the analysis are stated in SWOT matrix. The master’s thesis also evaluates economic consequences of the Brexit referendum. The analysis shows that the referendum had no important impact on the UK’s macroeconomic fundamentals. The thesis predicts future impacts of Brexit as well. The UK will remain a strong international economy despite its withdrawal from the EU.
Klíčová slova:
Brexit; Competitiveness; Economic growth

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 11. 2018
Datum podání práce:
10. 12. 2019
Datum obhajoby:
10.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67727_xzemm41.pdf [3,51 MB]
Oponentura:
65012_xklej00.pdf [300,39 kB]
Hodnocení vedoucího:
67727_czes01.pdf [301,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67727/podrobnosti