Vliv obalů na udržitelnost logistického řetězce

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv obalů na udržitelnost logistického řetězce
Autor práce:
Caltová, Tereza
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Jirsák, Petr
Osoba oponující práci:
Čermáková, Elvíra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The purpose of the thesis is to explore the influence of packaging material on logistics sustainability of selected items in a chosen company. A quantitative analysis of business data is performed, which together with internal documents serves to describe the current state. All levels of packaging are assessed in terms of material consumption, amount of transported goods, pallet loading capacity, packaging volumes sold, packaging purchase and sale prices. Capacity utilization of the semi-trailer, transportation costs and environmental impact of transport is examined for selected tertiary packaging. Based on a literature review and solutions of competitors, suggestions that should lead to more sustainable packaging in the company are proposed. To verify them, it would be necessary to put together a comprehensive tool that would be able to evaluate the overall sustainability of individual packaging solutions and help to select the best one. Inaccuracies in the logistics data are the main limiting factor of the data analysis and they would need to be re-examined in farther research.
Klíčová slova:
Sustainability; Sustainable Supply Chain; Sustainable Packaging; Transport; FMCG

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 1. 2019
Datum podání práce:
11. 12. 2019
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.