Systém financovania zdravotníctva: prípad Rumunska

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Systém financovania zdravotníctva: prípad Rumunska
Autor práce:
Mihalec, Lukáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Maaytová, Alena
Osoba oponující práci:
Gajdošová, Eva
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Táto práca za zaoberá financovaním zdravotného systému v Rumunsku a snaží sa nájsť vhodné opatrenia na príjmovej strane, ktoré by sa mohli zaviesť aj na Slovensku. V prvej časti práce sú vymedzené teoretické znalosti z danej problematiky. Ďalej analyzujeme nedávny demografický vývoj a historický vývoj zdravotného sektoru v Rumunsku od konca prvej svetovej vojny. Bližšie popisujeme organizačnú štruktúru súčasného systému a následne podrobnejšie rozoberáme príjmovú a výdajovú stranu. V tretej kapitole sa tiež venujeme efektívnosti systému používajúc dáta EHCI indexu a uskutočňujúc CEA analýzu. Na záver práce sú spomenuté opatrenia, ktoré by sa dali použiť i na Slovensku, ako napríklad claw-back daň.
Klíčová slova:
financovanie; Rumunsko; Slovensko; zdravotníctvo

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 5. 2019
Datum podání práce:
11. 12. 2019
Datum obhajoby:
27.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69798_mihl01.pdf [1,95 MB]
Oponentura:
65196_xgaje00.pdf [165,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
69798_maaytova.pdf [152,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69798/podrobnosti