Systém financování zdravotnictví: případ Rumunska

Název práce: Systém financovania zdravotníctva: prípad Rumunska
Autor(ka) práce: Mihalec, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Gajdošová, Eva
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto práca za zaoberá financovaním zdravotného systému v Rumunsku a snaží sa nájsť vhodné opatrenia na príjmovej strane, ktoré by sa mohli zaviesť aj na Slovensku. V prvej časti práce sú vymedzené teoretické znalosti z danej problematiky. Ďalej analyzujeme nedávny demografický vývoj a historický vývoj zdravotného sektoru v Rumunsku od konca prvej svetovej vojny. Bližšie popisujeme organizačnú štruktúru súčasného systému a následne podrobnejšie rozoberáme príjmovú a výdajovú stranu. V tretej kapitole sa tiež venujeme efektívnosti systému používajúc dáta EHCI indexu a uskutočňujúc CEA analýzu. Na záver práce sú spomenuté opatrenia, ktoré by sa dali použiť i na Slovensku, ako napríklad claw-back daň.
Klíčová slova: financovanie; Rumunsko; Slovensko; zdravotníctvo
Název práce: Systém financování zdravotnictví: případ Rumunska
Autor(ka) práce: Mihalec, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Gajdošová, Eva
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato práce za zabývá financováním zdravotního systému v Rumunsku a snaží se najít vhodná opatření na příjmové straně, které by se mohly zavést i na Slovensku. V první části práce jsou vymezeny teoretické znalosti z dané problematiky. Dále analyzujeme nedávný demografický vývoj a historický vývoj zdravotního sektoru v Rumunsku od konce první světové války. Bližší popisujeme organizační strukturu současného systému a následně podrobněji rozebíráme příjmovou a výdajovou stranu. Ve třetí kapitole se také věnujeme efektivnosti systému používaje data EHCI indexu a uskutečňujíc CEA analýzu. Na závěr práce jsou zmíněny opatření, které by se daly použít i na Slovensku, jako například claw-back daň.
Klíčová slova: zdravotnictví; financování; Rumunsko; Slovensko
Název práce: Health system financing: the case of Romania
Autor(ka) práce: Mihalec, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Gajdošová, Eva
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This work deals with the financing of the health system in Romania and tries to find suitable measures to increase revenues that could be introduced in Slovakia. The first part defines the theoretical knowledge of the issue. We also analyze the recent demographic and historical development of the health sector in Romania since the end of the First World War. We describe the organizational structure of the current system in details and then analyze its revenues and expenditures. In the third chapter we also conduct an analysis of the system‘s efficiency using EHCI index data and CEA analysis. At the end of the work, there are mentioned measures which could be used also in Slovakia, such as claw-back tax.
Klíčová slova: Slovakia; healthcare; financing; Romania

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 5. 2019
Datum podání práce: 11. 12. 2019
Datum obhajoby: 27. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69798/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: