Analýza marketingový aktivit vybraného podniku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza marketingový aktivit vybraného podniku
Autor práce:
Körberová, Kristýna
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Procházková, Markéta
Osoba oponující práci:
Macas, Albert
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je navržení a realizace marketingových prostředků, které povedou k upevnění a zlepšení stávající pozice vybrané společnosti na trhu. Hlavní část práce tvoří konkrétní návrh a realizace řešení problému zjištěného prostřednictvím analýzy podniku a také jeho mikrookolí. Toto řešení v sobě odráží informace, které byly získány v rámci provedených mystery shoppingů a ankety. Následně dochází k vyhodnocení dopadů realizace, a to z kvantitativního i kvalitativního hlediska. Dále je v práci uvedeno několik opatření, která by podniku měly pomoci při jeho dalších marketingových aktivitách a také fungování obecně. Tyto návrhy jsou také základem uvedeného marketingové plánu, který obsahuje konkrétní události uskutečnitelné ve zvoleném měsíci.
Klíčová slova:
marketingové aktivity; Barový quiz; malé a střední podniky ; marketingový plán

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 3. 2019
Datum podání práce:
11. 12. 2019
Datum obhajoby:
03.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69173_kork04.pdf [3,46 MB]
Oponentura:
67288_Macas.pdf [162,93 kB]
Hodnocení vedoucího:
69173_prom01.pdf [369,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69173/podrobnosti