Analýza marketingový aktivit vybraného podniku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza marketingový aktivit vybraného podniku
Autor práce:
Körberová, Kristýna
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Procházková, Markéta
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is to design and realize marketing tools that will lead to the consolidation and improvement of the current position of a selected company on the marekt. The main part of the thesis consists of specific design and realization of the solution to the problem identified through the anlysis of the company and its microenvironment. This solution reflects information gathered from mystery shopping and surveys. Subsequently, the impacts of implementation are quantiatively and qualitatively evaluated. Furthermore, the thesis states several measures that should help the company in its further marketing activities and also in current operation. These suggestions are also the basis of the marketing plan, which contains specific events feasible in the selected month.
Klíčová slova:
marketing activities; small and medium enterprises; marketing plan; Barovy quiz

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 3. 2019
Datum podání práce:
11. 12. 2019
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.