Marketing v neziskové organizaci

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketing v neziskové organizaci
Autor práce:
Makeyeva, Yelizaveta
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Procházková, Markéta
Osoba oponující práci:
Severchenko, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to assess the current situation of the organization and its position on the market based on the analysis of the external and internal environment of the company. A partial goal is to recommend the strategy to improve the current position of the organization on the market through the acquired knowledge. The thesis constructs of two parts – theoretical framework and practical part. The theoretical framework focuses on the theoretical basis of marketing in the non-profit sector and the main marketing tools. The practical part contains a combination of marketing activities, which helped to achieve an overall understanding of attitudes, values and direction of the organization. The knowledge thus obtained, in accordance with the professional literature, form the basis for proposing adequate measures and recommendations.
Klíčová slova:
education; Porter's five forces analysis; SWOT analysis; marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 10. 2018
Datum podání práce:
11. 12. 2019
Datum obhajoby:
15.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67190_maky00.pdf [969,94 kB]
Oponentura:
65128_Severchenko.pdf [168,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
67190_prom01.pdf [386,65 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67190/podrobnosti