Perceived Effects of Biohacking and Mindfulness Among Executives

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Perceived Effects of Biohacking and Mindfulness Among Executives
Autor práce:
Badie, Natálie
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci:
Králová, Tereza
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of this Master's Thesis is to analyse the perceived effects of biohacking and mindfulness practices among executives. The thesis consists of two main parts which are a theoretical and an empirical part. The theoretical part is divided into three sections with the main focus on the definitions of biohacking and mindfulness and the establishment of a link with managerial performance. The empirical part is based on the thematic analysis of semi-structured interviews with executives, assessing their experiences with biohacking and mindfulness techniques. The Master's thesis offers an evaluation of various practices and perceptions of their benefits from the executives' perspective. The conclusion provides a list of recommendations for maximising performance based on the research from the theoretical part combined with the findings from the empirical part.
Klíčová slova:
biohacking; mindfulness; executives; leadership; performance; managerial psychology

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 2. 2018
Datum podání práce:
12. 12. 2019
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.