Perceived effects of biohacking & mindfulness among executives

Název práce: Perceived Effects of Biohacking and Mindfulness Among Executives
Autor(ka) práce: Badie, Natálie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Králová, Tereza
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this Master's Thesis is to analyse the perceived effects of biohacking and mindfulness practices among executives. The thesis consists of two main parts which are a theoretical and an empirical part. The theoretical part is divided into three sections with the main focus on the definitions of biohacking and mindfulness and the establishment of a link with managerial performance. The empirical part is based on the thematic analysis of semi-structured interviews with executives, assessing their experiences with biohacking and mindfulness techniques. The Master's thesis offers an evaluation of various practices and perceptions of their benefits from the executives' perspective. The conclusion provides a list of recommendations for maximising performance based on the research from the theoretical part combined with the findings from the empirical part.
Klíčová slova: biohacking; mindfulness; executives; leadership; performance; managerial psychology
Název práce: Perceived effects of biohacking & mindfulness among executives
Autor(ka) práce: Badie, Natálie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Králová, Tereza
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this Master's Thesis is to analyse the perceived effects of biohacking and mindfulness practices among executives. The thesis consists of two main parts which are a theoretical and an empirical part. The theoretical part is divided into three sections with the main focus on the definitions of biohacking and mindfulness and the establishment of a link with managerial performance. The empirical part is based on the thematic analysis of semi-structured interviews with executives, assessing their experiences with biohacking and mindfulness techniques. The Master's thesis offers an evaluation of various practices and perception of their benefits from the executives' perspective. The conclusion provides a list of recommendations for maximising performance based on the research from the theoretical part combined with the findings from the empirical part.
Klíčová slova: mindfulness; managerial psychology; biohacking

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2018
Datum podání práce: 12. 12. 2019
Datum obhajoby: 30. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66018/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: