Vliv vztahu k řečníkovi na schopnost rozpoznání argumentačních faulů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv vztahu k řečníkovi na schopnost rozpoznání argumentačních faulů
Autor práce:
Buyanov, Sergey
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Vrbová, Lucie
Osoba oponující práci:
Procházka, David Anthony
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is thanks to an executed experiment find out the ability of the selected groups (university students, employed people with higher education and without one) to identify logical mistakes of the Czech and the foreign authorities (politicians, scientists, public known individuals) and to discover if the personal attitude to the speaker has an impact on the ability to identify logical mistakes. The input of this thesis is the conclusion about what impact has the attitude of the selected groups to the speaker on the ability to identify logical mistakes. In the first section of the theoretical part are described the major types of the logical mistakes and their characteristics. The second section of the theoretical part studies the impact of the authorities as one of the factors impacting on the ability to identify logical mistakes. The practical part of this thesis contains the research based on the on-line questionnaires. Obtained data are going to be processed and evaluated on the base of descriptive statistics and subsequently compared with the initial assumptions.
Klíčová slova:
logical mistakes; the impact of the authorities; the identification of the mistakes

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 2. 2018
Datum podání práce:
11. 12. 2019
Datum obhajoby:
23.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65554_buys00.pdf [300,90 kB]
Veřejná příloha:
19614_buys00.xlsx [28,52 kB]
Oponentura:
65203_prod00.pdf [136,72 kB]
Hodnocení vedoucího:
65554_vrbl01.pdf [388,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65554/podrobnosti