Prognóza českého trhu práce pro rok 2030 na bázi roku 2018: jaký dopad bude mít digitalizace a robotizace na zaměstnanost?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Prognóza českého trhu práce pro rok 2030 na bázi roku 2018: jaký dopad bude mít digitalizace a robotizace na zaměstnanost?
Autor práce:
Purkertová, Pavlína
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kotýnková, Magdalena
Osoba oponující práci:
Klement, Josef
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis examines the impact of implementing the Industry 4.0 on Czech labor market. The main objective of the thesis is to predict the impact of digitalization and robotization on the labor market in the Czech Republic in next twelve years and to test the hypothesis: shifts in labor occupation will be significant, but labor force will adapt to the changes. The hypothesis of vigorous movements in the year 2030 was refuted. Rapid changes will occur later, probably in the 2050s. These changes will not consist in the disappearance of professions, but in the transformation of activities. Some of them will be automated and people will be able to focus on new segments. At the same time, employment will shift from industry to services and the social sector. These changes will transform the skills requirements of the workforce and the focus will be on soft skills. Successful adaptation of the workforce to new requirements and professions will require support from the public sector, which is currently insufficiently prepared. The findings of the thesis were verified by conducting expert interviews and cooperation with the Labor Office of the Czech Republic.
Klíčová slova:
digitalization and robotization; labor force; employment; labor market; Industry 4.0

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 4. 2019
Datum podání práce:
12. 12. 2019
Datum obhajoby:
10.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69452_purp00.pdf [3,08 MB]
Oponentura:
64891_xklej00.pdf [293,66 kB]
Hodnocení vedoucího:
69452_kotynkov.pdf [728,33 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69452/podrobnosti