Prognóza českého trhu práce pro rok 2030 na bázi roku 2018: jaký dopad bude mít digitalizace a robotizace na zaměstnanost?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Prognóza českého trhu práce pro rok 2030 na bázi roku 2018: jaký dopad bude mít digitalizace a robotizace na zaměstnanost?
Autor práce:
Purkertová, Pavlína
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kotýnková, Magdalena
Osoba oponující práci:
Klement, Josef
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vlivem implementace Průmyslu 4.0 na český trh práce. Cílem práce je prognóza vlivu digitalizace a robotizace na trh práce v České republice v horizontu nadcházejících dvanácti let a otestování hypotézy: přesuny pracovní síly mezi pracovními pozicemi budou razantní, ale pracovní síla se změnám přizpůsobí. Hypotéza o razantních přesunech byla pro rok 2030 vyvrácena. K razantním změnám bude docházet později, nejspíše v 50. letech 21. století. Tyto změny nebudou spočívat v zániku profesí, ale v proměně činností. Část z nich bude automatizována a lidé se budou moci věnovat novým segmentům. Zároveň bude docházet k přesunu zaměstnanosti z průmyslu do služeb a sociálního sektoru. Vlivem těchto změn se budou měnit požadavky na dovednosti pracovní síly a důraz bude kladen na měkké znalosti. K úspěšnému přizpůsobení pracovní síly novým požadavkům a profesím bude třeba podpora veřejného sektoru, který je bohužel dnes nedostatečně připraven. Poznatky byly verifikovány provedením expertních rozhovorů a spoluprací s Úřadem práce ČR.
Klíčová slova:
pracovní síla; zaměstnanost; trh práce; Průmysl 4.0; digitalizace a robotizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 4. 2019
Datum podání práce:
12. 12. 2019
Datum obhajoby:
10.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69452_purp00.pdf [3,08 MB]
Oponentura:
64891_xklej00.pdf [293,66 kB]
Hodnocení vedoucího:
69452_kotynkov.pdf [728,33 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69452/podrobnosti