Komparace nemocenského pojištění a náhrady mzdy v České a Slovenské republice za rok 2018

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparace nemocenského pojištění a náhrady mzdy v České a Slovenské republice za rok 2018
Autor práce:
Skřivancová, Petra
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bartůsková, Lucia
Osoba oponující práci:
Vebrová, Ludmila
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main aim of the thesis is the analysis and comparation of sickness insurance and wage compensation in the Czech and Slovak Republic in 2018. The comparison between countries is focused on the main benefit of sickness insurance, i.e. sickness benefit and wage compensation. In the theoretical part, the social security system as such is characterized, as well as the current sickness insurance system in the examined countries. By comparing the sickness insurance system, it is found that the systems of both countries evolve on a similar basis, but a deeper analysis identifies significant differences in the system. The thesis also includes a comparison of basic statistical indicators of temporary incapacity for work. The results of the comparison are examined in the next part of the thesis through model examples, where the effect of different system settings on the level of benefits is shown. The conclusion of the thesis is a summary of all the findings, from which the suggestions and recommendations for the sickness insurance system in Czech Republic are formulated.
Klíčová slova:
wage compensation; sickness insurance; sickness insurance benefits; temporary incapacity for work

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 11. 2018
Datum podání práce:
12. 12. 2019
Datum obhajoby:
14.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67829_skrp00.pdf [1,84 MB]
Oponentura:
64934_vebl01.pdf [397,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
67829_xszal03.pdf [408,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67829/podrobnosti