Analýza ekonomických faktorů ovlivňujících otce při rozhodování o čerpání dávky otcovské poporodní péče v Hl. městě Praha v roce 2018

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza ekonomických faktorů ovlivňujících otce při rozhodování o čerpání dávky otcovské poporodní péče v Hl. městě Praha v roce 2018
Autor práce:
Krulichová, Kamila
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kubelková, Karina
Osoba oponující práci:
Bergmannová, Soňa
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to identify economic aspects, that influence fathers living in families in drawing of paternity leave decision making in Prague in 2018. Initially, the economic factors are analysed and subsequently followed by data associated with such factors. Also, the qualitative research that is conducted in form of semi-structured interview with five man living in Prague to whom the child was born in the year 2018, is part of the thesis. However interviewed fathers who decided not to take the full benefit of paternity leave in a full range, stated predominantly economic aspects as their reason for above mentioned decision. Their personal reasons were individual therefore it is not possible to generalize them. Based on the gathered data the main hypothesis “Fathers living in Prague are not uniformed in case of any economic factor that would represent an obstacle in the drawing of paternity leave decision making” is confirmed. The diploma thesis concludes with a few recommendations for realisation and implementation of measures of so-called active fatherhood. Due to an absence of similar research in the selected region, the diploma thesis has an ambition to provide a foundation in the process of appropriate pro-family measures creation, especially in the field of analysed active paternity in Prague.
Klíčová slova:
active fatherhood; paternity leave; work-life balance; Prague; family policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 6. 2019
Datum podání práce:
13. 12. 2019
Datum obhajoby:
12.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70088_xkruk08.pdf [1,25 MB]
Veřejná příloha:
19627_xkruk08.pdf [257,02 kB]
Oponentura:
64953_qkris02.pdf [278,44 kB]
Hodnocení vedoucího:
70088_qkubk51.pdf [291,17 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70088/podrobnosti