Vývoj toxických aktiv státu – zátěže fiskální politiky České republiky v období 2000 - 2017

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývoj toxických aktiv státu – zátěže fiskální politiky České republiky v období 2000 - 2017
Autor práce:
Šimák, Radim
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Zeman, Karel
Osoba oponující práci:
Řežábek, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the thesis is to analysise the volume of toxic assets of the state (overdue receivables) in Czech Republic during the reporting period from 2000 to 2017 in state institutions that manage these toxic assets.The topic is important and actual because of the fact the overdue claims have a large volume and cost of management. It is actual problem because is being ignored by the government. The benefit is to clarify the development and identification of causes of government failure.The theoretical part is focused on characterization of used terms and economic policy. Economic theory of government failure, moral hazard and asymmetric information are characterized in second part.The content of the practical part is the analysis of the toxic assets management system and analysis of toxic assets development incurred mainly due to unpaid balance of taxes, duties and social insurance. In conclusion causes are identified and why this part of fiscal policy is being ignored. There are also suggested measures to eliminate the problem.
Klíčová slova:
government failure; state claim; toxic assets; analysis; fiscal policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 3. 2019
Datum podání práce:
13. 12. 2019
Datum obhajoby:
12.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69328_xsimr00.pdf [1,20 MB]
Oponentura:
64911_rezabekp.pdf [188,90 kB]
Hodnocení vedoucího:
69328_zemank.pdf [541,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69328/podrobnosti