Liberalizácia zahraničného obchodu Spojených štátov amerických v rámci New Dealu ako cesta z Veľkej depresie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Liberalizácia zahraničného obchodu Spojených štátov amerických v rámci New Dealu ako cesta z Veľkej depresie
Překlad názvu:
Liberalizace zahraničního obchodu Spojených států amerických v rámci New Dealu jako cesta z Velké deprese
Autor práce:
Šimo, Dávid
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Johnson, Zdenka
Osoba oponující práci:
Chalupecký, Petr
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Tato diplomová práce zkoumá téma dosahů liberalizace zahraničního obchodu Spojených států amerických, dosažené pomocí bilaterálních smluv v průběhu třicatých let 20. století. Konkrétně je práce zaměřena na vývoj zahraničního obchodu Spojených států amerických v kontextu ekonomických událostí probíhajících v třicátých let. Na základě dopadů na strukturu vývozu i dovozu se pokouší zopovědět otázku, zda-li liberalizace zahraničního obchodu přispěla pozitivně k hospodářskému růstu mezi lety 1933 až 1939. V první části práce, která je rozdělena na tři kapitoly, je popsána hospodářská situace Spojených států amerických po začátku Velké hospodářské krize, včetně popisu dopadů protekcionististického celního sazebníku přijatého na začátku třicátých let 20. století pod názvem Smoot-Hawleyho celní sazebník. Následně se tato část práce zaměřuje na popis ekonomické situace Spojených států amerických ve sledovaném období a na ekonomické kroky státu, společně s popisem přijatých opatření a přístupů v zahraničním obchodě. Další část práce je rozdělena na dvě kapitoly, v první polovině detailně analyzuje dopady liberalizace zahraničního obchodu na komoditní a teritoriální strukturu vývozu a dovozu Spojených států amerických a analyzuje ovlivňující determinanty. Druhá kapitola této části se zaměřuje na zhodnocení důležitosti bilaterálních smluv pro vývoj zahraničního obchodu, a to na základě analýzy struktury zahraničních partnerů. Pro potřeby celkového zhodnocení a dopadů na ekonomiku byl taktéž zanalyzován vývoj investicí do Spojených států amerických a všechny informace jsou nakonec zasazeny do kontextu vývoje světového obchodu. Výsledkem práce je konstatování, že hypotéza nebyla jasně potvrzena a liberalizace zahraničního obchodu formou bilaterálních smluv sice měla pozitivní dopady na ekonomiku, ale pouze v omezeném rozsahu, a samotné bilaterální smlouvy působily pouze jako prostředek, díky kterému se situace v mezinárodním obchodě zlepšovala. Dopady těchto smluv společně s dalšími ekonomickými determinanty však byly téměř mikroekonomického charakteru.
Klíčová slova:
liberalizace; bilaterální smlouvy; mezinárodní obchod; Spojené státy americké; třicátá léta

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 1. 2019
Datum podání práce:
13. 12. 2019
Datum obhajoby:
10.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68156_xsimd30.pdf [2,88 MB]
Oponentura:
64913_chalupec.pdf [147,64 kB]
Hodnocení vedoucího:
68156_jerz01.pdf [280,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68156/podrobnosti