Řízení výkonnosti eGovernmentu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Řízení výkonnosti eGovernmentu
Autor práce:
Fortinová, Jana
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Pour, Jan
Osoba oponující práci:
Voříšek, Jiří; Skrbek, Jan; Koudle, Václav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
eGovernment and IT service management are permanently developing related to economic, organizational and technological changes in the IT implementation and use in practice of public authorities. There are also changes in the complex of requests on the public authorities performance management based on the effective use of actual IT services and the development of management components and their relationships. The goal of Doctoral Theses is to establish a eGovernment performance management model in the municipality. The model has to offer a complex information about management components and their impact on the municipality performance. This will create a basis for decision making and development priorities in investments planning, qualification programs etc. The starting point for the model can be a set of problems questions and analysis and survey results. Theses offers the solution of Public administration performance management in the following aspects:3 basic approaches to performance management in general (analytic, economic, managerial) resulting from the resource analysis and experience,the solution of the public administration performance management model based on the interlinking of all three approaches,the completion of the economic approach including key economic indicators combined with analytic dimensions,the principles of public administration performance management based on the set of characteristics aligned to all management components (tasks, metrics, applications and methods) oriented to an exact definition of the possible extent of performance increase,the use of new technologies in management tasks of the public administration,the specification of the model implementation and use,objectives for all departments of public authorities based on the previously defined solutions are clearly specified.
Klíčová slova:
performance management; performance; Public authorities; eGovernment; eGovernment performance management; Public administration

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 3. 2015
Datum podání práce:
16. 12. 2019
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.