Konvergence produktu a mezd v Evropě

Název práce: Convergence of output and wages in Europe
Autor(ka) práce: Jordán, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Špecián, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The diploma thesis aims to analyse the convergence within Europe. The analysis of convergence is done in the sense of β and σ as well, not only for real output per capita but also for wages. The neoclassical model of growth (the RCK model) predicts the unconditional convergence of -0.020 and -0.068 for α amounts to 0.70 and 0.35, respectively. Besides, it can be shown that the growth model implies σ-convergence. The graphical and empirical part verifies the presence of the convergence processes and also that the output is more converged than wages. The final speed equals to -0.017 and -0.040 for unconditional and conditional convergence, respectively. The speed of wage convergence is not precisely determined. The only finding of wages is that they converge faster than output. In addition, the σ-convergence is confirmed for both variables.
Klíčová slova: output; beta-convergence; sigma-convergence; wages; neoclassical growth model
Název práce: Konvergence produktu a mezd v Evropě
Autor(ka) práce: Jordán, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Špecián, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce si klade za cíl analyzovat konvergenci zemí v rámci Evropy. Analýza konvergence se provádí ve smyslu β i σ nejen pro proměnnou reálný produkt na obyvatele, ale i pro proměnnou reálné mzdy. Neoklasický model růstu (RCK model) předpovídá nepodmíněnou rychlost konvergence -0,020, případně -0,068 pro α rovno 0,70, případně 0,35. Kromě toho lze ukázat, že implikací růstového modelu je i σ konvergence. Grafická i empirická část potvrzuje přítomnost konvergenčních procesů a také, že produkt je konvergován více než mzdy. Výsledná rychlost se rovná -0,017, respektive -0,040 pro nepodmíněnou respektive podmíněnou konvergenci produktu. Rychlost konvergence mezd se nepodařilo jednoznačně určit, jediným závěrem tak může být, že mzdy konvergují rychleji než produkt. Pro obě veličiny se také potvrdila σ konvergence.
Klíčová slova: beta konvergence; mzdy; neoklasický model růstu; sigma konvergence; produkt

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 5. 2019
Datum podání práce: 17. 12. 2019
Datum obhajoby: 30. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69788/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: