Rovnost a vnímání rizika v sociálním prostředí: Experimentální studie

Název práce: Equality and risk perceptions in a social setting; an experimental study
Autor(ka) práce: Vinš, Marek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Miklánek, Tomáš
Oponenti práce: Špeciánová, Jitka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis focusses on how subjects act when choosing for other groups of people (social planners) vs. when choosing for their own group including themselves (decision makers). Specifically. It investigates whether (i). subjects are indifferent over the choices they make when their payoff cannot be affected by those choices. (ii). We can form a pattern of preference based on stated preference of our subjects and whether it will be corroborated by previous literature, (iii) there is a difference in behaviour of social planners and decision makers, (iiii) by changing the probabilities tied to outcomes of allocation types, the preference of subjects stays the same. Results suggest that subjects are in fact not indifferent over the choices they for other and display clear pattern of preferences. By changing the probabilities tied to the outcomes of allocation type, the shift in preferences is of a large magnitude. The findings about pattern of preferences are inconsistent with previous literature (Rohde, 2015).
Klíčová slova: Regret aversion; Risk aversion; Responsibility aversion; Inequality aversion; Uncertainty and Risk
Název práce: Rovnost a vnímání rizika v sociálním prostředí: Experimentální studie
Autor(ka) práce: Vinš, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Miklánek, Tomáš
Oponenti práce: Špeciánová, Jitka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se soustředí na tom jak subjekt jedná při rozhodování o stavu jiných skupin lidí bez ovlivnění jeho vlastního blaha (jistá odrůda sociálního plánovače) v kontrastu s rozhodováním o své skupině včetně sama sebe(tuto roli nazýváme tvůrce rozhodnutí). Konkrétně zkoumá to, zda-li subjekti v roli sociálního plánovače, jejichž peněžní stav se nemění neyáležíc na tom jakou volbu udělají pro druhé, vyjadřují lhostejné preference ohledně voleb přidělovacíh typů. Dále zkoumá vzor, jenž je extrahován ze stanovených preferencí, a zdali je podobný předchozím studiím podobného typu. Zdali je rozdíl mezi stanovenými preferencemi sociálního plánovače a tvůrce rozhodnutí. A nakonec jestli pomocí změny pravděpodobností svázaných k alokačním typům, změníme stanovené preference subjektů. Výsledky naznačují, že subjekti nejsou lhostejní k volbám, které dělají za druhé a mezi rozhodnutími sociálního plánovače a tvůrce rozhodnutí existují jen malé rozdíly. Dále bylo zjištěno, že vzor rozhodnutí, jenž byl určený subjekty skrze jejich volby je rozdílný od předchozí literatury a subjekti demonstrovali riziko averzní a nerovnost vyhledávající chování.
Klíčová slova: averze k lítosti; postoj k riziku; averze k zodpovědnosti; averze k nerovnosti; nejistota a riziko

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2019
Datum podání práce: 18. 12. 2019
Datum obhajoby: 28. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69028/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: