Efektivnost využívaní magnetické rezonance s pomocí modelování bodu zvratu v nemocnici Strakonice

Název práce: Efektivnost využívaní magnetické rezonance s pomocí modelování bodu zvratu v nemocnici Strakonice
Autor(ka) práce: Kordíková, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pažitný, Peter
Oponenti práce: Hajdíková, Taťána
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá efektivností využívání magnetické rezonance v Nemocnici Strakonice a.s., která se používá jako zobrazovací zařízení ve zdravotnictví k přenesení lidských orgánů. Základním cílem práce je stanovení efektivnosti využívání magnetické rezonance v Nemocnici Strakonice a. s. pomocí modelování bodu zvratu. Dosažení stanoveného cíle bude provedeno na základě dat, která nemocnice poskytne pro účely zpracování této diplomové práce.
Klíčová slova: Du Pont; Zdravotnické zařízení; Efektivní využití
Název práce: Efficiency of using the MRI with modelling the break point in hospitals
Autor(ka) práce: Kordíková, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pažitný, Peter
Oponenti práce: Hajdíková, Taťána
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Diploma Thesis deals with the efficiency of using the MRI with modelling the break point at Nemocnice Strakonice, plc. The MRI is used in health care to form pictures of the anatomy and the physiological processes of the body and its organs. The main goal of the thesis is to discuss and determine the efficiency of using the MRI at Nemocnice Strakonice, plc. They use the method of modelling the break point. The goal of the thesis is to be achieved by studying and analysing data the hospital provides for purposes of the study.
Klíčová slova: Efficiency of using; Medical institution; Du Pont

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2018
Datum podání práce: 23. 4. 2020
Datum obhajoby: 1. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65306/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: