Analýza spotřební daně z tabákových výrobků a vybraných protikuřáckých politik v České republice v letech 2004-2018

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza spotřební daně z tabákových výrobků a vybraných protikuřáckých politik v České republice v letech 2004-2018
Autor práce:
Holanová, Sabina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kozák, Jan
Osoba oponující práci:
Klement, Josef
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bachelor thesis provides insight into state budget and tax theories that are important for a more detailed view of excise tax, briefly captures the theory of state intervention and price elastic demand. The thesis is an analysis of excise taxes on tobacco products in the Czech Republic In this period, there is an apparent increase in receipts from these taxes, so they are becoming increasingly important for the revenue side of the state budget. Furthermore, the thesis focuses on comparison with other states of the European Union, which implies that the rising price can be an important factor causing a decrease in the consumption of cigarettes. The thesis also deals with costs associated with smoking in the Czech Republic, which are not specifically quantified here, because they adopt methodology from the World Health Organization, which is not relevant to the Czech Republic.
Klíčová slova:
state intervention; excise tax; State budget; tobacco products

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 10. 2019
Datum podání práce:
20. 12. 2019
Datum obhajoby:
06.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71266_hols04.pdf [981,01 kB]
Oponentura:
65013_xklej00.pdf [295,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
71266_xkozj23.pdf [280,65 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71266/podrobnosti