Účetní a daňové souvislosti přeshraničních fúzí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Účetní a daňové souvislosti přeshraničních fúzí
Autor práce:
Suková, Anna
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Skálová, Jana
Osoba oponující práci:
Machová , Veronika
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Předkládaná diplomová práce se věnuje aktuální problematice na úrovni obchodních korporací v rámci Evropské unie, a to přeshraničním fúzím. Práce se skládá ze dvou hlavních částí – teoretické a praktické. Teoretická část detailně rozebírá veškeré oblasti související s realizací přeshraničních fúzí. Jsou v ní vysvětleny základní pojmy, právní rámec na úrovni Evropské unie i České republiky a problematika zdanění. Obsažena je i kapitola zabývající se novou právní úpravou zdanění při odchodu. V praktické části je provedena analýza projektů přeshraničních fúzí se zúčastněnou českou korporací. Tyto projekty byly zveřejněny v období let 2008-2018. Cílem práce je identifikovat trendy v projektech přeshraničních fúzí a přiblížit zdanění při odchodu.
Klíčová slova:
přeshraniční fúze; projekt přeshraniční fúze; zanikající korporace; nástupnická korporace; zdanění při odchodu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 4. 2019
Datum podání práce:
22. 12. 2019
Datum obhajoby:
12.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69539_suka01.pdf [1,23 MB]
Oponentura:
64865_Machová .pdf [544,05 kB]
Hodnocení vedoucího:
69539_skaj01.pdf [143,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69539/podrobnosti