Účetní a daňové souvislosti přeshraničních fúzí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Účetní a daňové souvislosti přeshraničních fúzí
Autor práce:
Suková, Anna
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Skálová, Jana
Osoba oponující práci:
Machová , Veronika
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis deals with current issues at the level of business corporations within the European Union, namely cross-border mergers. The thesis consists of two main parts. The first part is theoretical, where all fields related to the cross-border mergers are described. Basic terms, the legal framework of the European Union and Czech Republic, and tax issues are explained. There is also a chapter dealing with new exit tax legislation. The second part, which is practical, contains an analysis of the common draft terms of cross-border mergers involving Czech companies for the years 2008-2018. The goal of this thesis is to identify trends in the common draft terms of cross-border mergers and to give an overview of the exit tax.
Klíčová slova:
common draft terms of cross-border merger; merging company; cross-border mergers; acquiring company; exit tax

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 4. 2019
Datum podání práce:
22. 12. 2019
Datum obhajoby:
12.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69539_suka01.pdf [1,23 MB]
Oponentura:
64865_Machová .pdf [544,05 kB]
Hodnocení vedoucího:
69539_skaj01.pdf [143,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69539/podrobnosti