Jednotná sazba DPH – ekonomické dopady

Název práce: Jednotná sazba DPH – ekonomické dopady
Autor(ka) práce: Dinh Thi Thuy, Trang
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Oponenti práce: Petružálková, Mona
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je pomocí vícekriteriální analýzy zhodnotit dopadysjednocené sazby DPH na tři zvolené modely. První model představuje systémDPH se základní sazbou 21 % a první sníženou sazbou ve výši 15 %. Druhý modelreprezentuje scénář, ve kterém byly sazby DPH sjednoceny na 17,5 %. Třetí modelupravuje aktuální stav systému DPH, tj. systém s jednou základní a dvěmasníženýma sazbami. Prvním dílčím cílem je zhodnocení dopadů jednotlivých modelů na daňové subjekty, konkrétněji domácnosti a daňovou správu. Druhýmdílčím cílem je provedení vícekriteriální analýzy, na základě které poté vyberunejvhodnější model.
Klíčová slova: vícekriteriální analýza; sjednocení sazeb; sazba DPH
Název práce: Unified VAT rate - economic consequences
Autor(ka) práce: Dinh Thi Thuy, Trang
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Oponenti práce: Petružálková, Mona
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyze through Multi-criteria-based analysis effects ofVAT rates unification on three chosen models. The first model represents an VATsystem with one standard 21 % and one reduced 15 % rate. The second oneshowcases a scenario, in which the rates were unified amounting to 17,5 %. Thethird model is the current VAT system, which means a system with one standardand two reduced rates. The first purpose of this thesis is to evaluate consequencesof each model on Tax authorities and housholds. My second purpose is to conducta Multi-criteria-based analysis, which will help me to choose the ideal model.
Klíčová slova: unified rate; multi-critera analysis; VAT rate

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 6. 2019
Datum podání práce: 5. 1. 2020
Datum obhajoby: 27. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70110/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: