Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích Evropské unie

Název práce: Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích Evropské unie
Autor(ka) práce: Krejčí, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Finardi, Savina
Oponenti práce: Čejková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá komparací základu korporátní daně ve vybraných zemích Evropské unie, konkrétně v České republice, ve Finsku a v Irsku. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části práce se čtenář dozví základní informace o korporátní dani, ve druhé části je pak rozebráno korporátní zdanění v Irsku a ve Finsku. Ve třetí části jsou porovnány jednotlivé části základu daně ve zmíněných státech následované výpočtem celkové daňové povinnosti modelové společnosti v závislosti na státě, ve kterém by byla činnost této společnosti zdaněna. Ve čtvrté části lze najít několik doporučení na změny v korporátním zdanění České republiky.
Klíčová slova: Korporátní daň; Základ daně; Komparace; Česká republika; Finsko; Irsko
Název práce: Comparison of the corporation tax base in selected EU countries
Autor(ka) práce: Krejčí, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Finardi, Savina
Oponenti práce: Čejková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on comparison of the corporate tax base in selected countries of the European Union. Selected countries are the Czech Republic, Finland and the Republic of Ireland. The thesis is divided into four parts. In the first part of the thesis the reader can learn basic information about corporate tax, in the second part the corporate taxation of Ireland and Finland is analyzed. The third part compares the specific parts of the tax base of mentioned states, followed by the calculation of the total tax liability of the model company based on the state in which the activity of the company would be taxed. Several suggestions for changes of corporate taxation of the Czech republic can be found in the fourth part.
Klíčová slova: Corporate tax; tax base; comparison; Czech Republic; Finland; Ireland

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2018
Datum podání práce: 4. 1. 2020
Datum obhajoby: 27. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65382/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: