Fiskální a měnová reflexe finanční krize 2008

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Fiskální a měnová reflexe finanční krize 2008
Autor práce:
Michl, Aleš
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Vančurová, Alena
Osoba oponující práci:
Kubátová, Květa; Mejstřík, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
A doctoral thesis is a set of three original articles published in scientific journals. The common topic is fiscal and monetary reflection of the 2008 financial crisis.
Klíčová slova:
Monetary Policy; Euro; Euro

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 12. 2018
Datum podání práce:
7. 1. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.