Zlepšování business procesů v internetovém obchodě Malvík

Název práce: Zlepšování business procesů v internetovém obchodě Malvík
Autor(ka) práce: Nepraš, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Oponenti práce: Svatoš, Oleg
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce řeší proces reengineering v internetových obchodech. Cílem je identifikovat, navrhnout a ověřit proces nákupu tak, aby byl zákazník v maximální možné míře spokojený. Celá diplomová práce se tak zaměřuje na propojení vysokých požadavků ze strany zákazníků a možností je plnit na opačné straně, tedy prodejce. Jedním ze způsob získání zkušeností s nakupováním byla použitá skupina lidí a jejich vytěžení proběhlo formou rozhovoru. Dalším způsobem bylo shromáždění hodnocení obchodů z heureka.cz. K popsání a návrhu řešení problémů byl použit v hlavní části práce BPMN jazyk.Provedeným výzkumem byla zjištěna vysoká míra spokojenosti s navrhovaným řešením. Celá dotazovaná skupina shodně potvrdila, že v případě navrhovaného řešení by byla s nákupem spokojena. Tím pádem se dá tvrdit, že se podařilo najít a navrhnout pro zákaznicky orientované řešení, které by se dalo aplikovat na valnou část dnešních internetových obchodů. Hlavním přínosem této práce je skutečnost, že i za cenu investování minimálních prostředků se dá přibližovat úrovni internetových obchodů, které se díky velkým investicích drží na pomyslném ecommerce vrcholu. S dostatkem času a minimální investicí je díky změně procesů uvnitř organizace možné posunout úroveň servisu většiny obchodů o několik úrovní výše.
Klíčová slova: BPMN; MIPIM; Malvik
Název práce: Business process improvement in the online store Malvik
Autor(ka) práce: Nepraš, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Oponenti práce: Svatoš, Oleg
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on the process of reengineering in e-shops. The main aim of the thesis is to identify, design and verify process of purchase, so that a customer was fully satisfied. The whole thesis is focusing on high demands from customers and on the other hand the abilities of sellers to fullfill them. The first way how I got the information about shopping experiences from a group of customers was an interview. Another way was a written feedback from customers on Heureka.cz. This thesis uses BPMN notation to identify and design processes inside the organization.A suggested solution in this thesis was successful. All participants of research were highly satisfied with the suggested solution. In this case I can say that I found universal pro-customer oriented solution for the most of sellers on the internet. The main benefit of that thesis is a fact, that sellers on the internet do not have to invest great amount of money to increase level of their customer service. Thanks to design processes inside the organization and small amount of money, the most of sellers can get higher level of their service.
Klíčová slova: BPMN; MIPIM; Malvik

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2018
Datum podání práce: 7. 1. 2020
Datum obhajoby: 24. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66802/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: