Nemovité věci - účetní a daňový pohled na vybrané problémy, komparace s IFRS

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nemovité věci - účetní a daňový pohled na vybrané problémy, komparace s IFRS
Autor práce:
Knapová, Iva
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Müllerová, Libuše
Osoba oponující práci:
Černý, Václav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on comparison of selected areas of real estate according to the Czech law, accounting and tax legislation and International Financial Reporting Standards (IFRS). The thesis consists of three main parts. The first part is focused on the theoretical definition of immovable property according to individual legislation. The second and third part demonstrates the valuation of immovable property during an acquisition and while holding the property from the perspective of Czech and international accounting legislation. Both parts are enriched with practical examples and theoretical overviews. Based on the theoretical findings, a summary example comparing both approaches, is found at the end of the thesis.
Klíčová slova:
International Accounting Standards; real estate; Czech accounting regulations; tax legislation; valuation; civil code

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2019
Datum podání práce:
10. 1. 2020
Datum obhajoby:
12.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70770_knai01.pdf [953,64 kB]
Oponentura:
65100_cernyvac.pdf [460,63 kB]
Hodnocení vedoucího:
70770_muller.pdf [219,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70770/podrobnosti