Účetní a daňové souvislosti fúzí na Slovensku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Účetní a daňové souvislosti fúzí na Slovensku
Autor práce:
Janičkovičová, Ivana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Skálová, Jana
Osoba oponující práci:
Podškubka, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce na téma „Účetní a daňové souvislosti fúzí na Slovensku“ se zaměřuje na fúze realizované na Slovensku, na jejich právní, účetní a daňové aspekty. Práce nejdříve vymezuje fúze obecně, zabývá se jejich klasifikací, motivy a průběhem. Dále se práce soustřeďuje na právní úpravu fúzí na Slovensku, včetně novely Obchodného zákoníku SR. Následně je pozornost věnována účetním povinnostem zanikajících a nástupnických společností při procesu fúze. Další část práce se zaměřuje na daňové souvislosti fúzí s poukázáním na významné změny v zákoně o dani z příjmů. V praktické části se práce zabývá analýzou realizovaných fúzí na Slovensku v letech 2014 až 2018 a vyhodnocením jejich vývoje a trendů.
Klíčová slova:
fúze na Slovensku; nástupnická společnost; rozhodný den; ocenění jmění; analýza; zanikající společnost; daň z příjmů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 6. 2019
Datum podání práce:
10. 1. 2020
Datum obhajoby:
12.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70042_jani02.pdf [1,41 MB]
Oponentura:
64697_podt01.pdf [347,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
70042_skaj01.pdf [142,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70042/podrobnosti