Účetní a daňové souvislosti fúzí na Slovensku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Účetní a daňové souvislosti fúzí na Slovensku
Autor práce:
Janičkovičová, Ivana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Skálová, Jana
Osoba oponující práci:
Podškubka, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis on “Accounting and tax aspects of mergers in Slovakia” focuses on mergers realized in Slovakia according to their legal, accounting and tax perspective. The thesis first defines mergers in general and describes their various classifications, motives and process. Then the thesis concentrates on the legal regulation of mergers in Slovakia, including the amendment of Slovak Commercial Code. Next, the focus is on the accounting duties of ceasing and acquiring companies during the process of merger. Then the thesis concentrates on the tax treatment of mergers, paying attention to significant changes in income tax law. The practical part of the thesis consists of an analysis of mergers realized in Slovakia in period of years 2014 to 2018, where their developments and trends are evaluated.
Klíčová slova:
income tax; ceasing company; acquiring company; mergers in Slovakia; effective date; valuation of assets; analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 6. 2019
Datum podání práce:
10. 1. 2020
Datum obhajoby:
12.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70042_jani02.pdf [1,41 MB]
Oponentura:
64697_podt01.pdf [347,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
70042_skaj01.pdf [142,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70042/podrobnosti