Obce s rozšířenou působností a jejich postavení v rámci veřejné správy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Obce s rozšířenou působností a jejich postavení v rámci veřejné správy
Autor práce:
Jílek, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Mitwallyová, Helena
Osoba oponující práci:
Matula, Miloš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the reform of public administration in the Czech Republic, its impacts on the functioning of public administration in municipalities. The work deals with the description of the reform from the turn of the millennium and the current state of delegated powers in municipalities with basic and extended powers. A summary of the state of the art according to reports of the Ministry of the Interior of the CR will be mentioned and theoretical prerequisites for successful completion of the public administration reform will be mentioned. In the practical part there is a description of public administration at the municipal level in the CZ and Sweden and its comparison. In the practical part there is an evaluation of a questionnaire survey for representatives of local governments of municipalities I. and III. type on the issue of delegated powers of state administration. It describes the summary evaluation and recommendations of the strategy to streamline the public or state administration, while maintaining the essence of the reform.
Klíčová slova:
reform of public administration; law on district authorities; delegated powers of municipality; self-governing units; law on municipalities; categorization of municipalities in the Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 12. 2018
Datum podání práce:
10. 1. 2020
Datum obhajoby:
06.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67931_jilm00.pdf [3,04 MB]
Oponentura:
62494_matm01.pdf [321,29 kB]
Hodnocení vedoucího:
67931_xmith900.pdf [835,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67931/podrobnosti